Loading...

The Mermaid (2016)

HD
Release Date: 8 February 2016
Runtime: 94 mins
Genres Comedy Drama Fantasy Romance
Actors Chao Deng, Show Lo, Yuqi Zhang, Yun Lin, Hark Tsui, Zhang Wen, Kris Wu, Sheung-ching Lee, Zhengyu Lu, Chi Ling Chiu, Mei'e Zhang, Linah Matsuoka, Barbie Liu, Zhen Zhen Xu, Bai-Ke, Lianshun Kong, Wilson Chin, Tze Chung Lam, Jifeng Zheng, Shu Zhen Fan, Ivan Kotik, Pierre Bourdaud, Neng Yang, Fuyi Liu, Mingze Liu, Kai Man Tin, Bo Xiaolong
Rating:
Description

Mei ren yu Shan, a mermaid, is sent to assassinate Xuan, a developer who threatens the ecosystem of her race, but ends up falling in love with him instead.

tips if u can not see the movie then u need to update ur browser to it's latest version if u have updated and still cant watch movies then visit the site in another browser .e.g chrome,opera, safari. cant see fullscreen option? u need to double click/double tap to enable it. if movie stop /freeze then please clear ur browser history and reload the page. still cant watch movie please report it thank u

Loading...
Loading

The Mermaid (2016) Watch Links

Loading...

Related Movies